Boken om bitcoin

Bitcoinhandboken släpptes i december 2022. Den förklarar vad bitcoin är och varför det behövs. Jag kan redan nu konstatera att boken är en av mina sämsta investeringar någonsin. När fakturan för tryck, produktion och alla kringkostnader kom kostade 1 bitcoin 170 000 kronor – i skrivande stund cirka 300 000 kronor. Om jag köpt bitcoin istället för att betala den räkningen hade jag kunnat tillgodoräkna mig en avkastning på 70% i skrivande stund. Därför är boken viktig: lär dig om bitcoin och varför det behövs. Om du inte lär dig om bitcoin kommer du alltid tro du ”missat tåget”. Det är fel. Så länge det går att köpa bitcoin är du tidig! (men som med allt annat – ta inte för stor risk och låter något för bra för att vara sant; då är det ofta det)

Boken är en sammanställning av min tid som bitcoinutbildare. Jag hoppas den ger svar på många av de frågor och funderingar som en nybörjare har, och jag hoppas även kunna tillföra ny kunskap och nya infallsvinklar som är till gagn även för rutinerade bitcoinägare. Boken skrapar på ytan inom många områden och erbjuder fördjupning där jag anser det viktigt. Förhoppningen är att du ska bli intresserad och själv söka vidare efter mer kunskap. Mitt mål är att peka ut riktningen, men jobbet får du göra själv. Baserat på min erfarenhet har jag sållat och sorterat för att ge en så bra introduktion som möjligt och fokusera på signalen istället för bruset.

Vore pengarna hårda, likt under en guldstandard, skulle de styrande inte kunna utöka penningmängden efter eget tycke och alla utgifter skulle behöva förankras hos folket och tas ut som beskattning. Att skapa låtsaspengar ur luft är lätt – och notan skickas till en duperad befolkning som får sin framtid stulen.

Bitcoinhandboken

Även om man tror på bitcoins underliggande teknologi, och har lärt sig av historien och ser volatila kursrörelser som köptillfällen som kan innebära snabba förtjänster, gäller det att ha en viss återhållsamhet. Bitcoin kan trots allt bli värt noll. Det kan bli ersatt av ny teknik. Det kan regleras sönder av stater och bli olagligt att använda – även om det inte är så troligt. 

Boken gör inte anspråk på att vara finansiell rådgivning och den är inte heller ett facit för hur det kommer bli. Den är däremot en sammanfattning av mina lärdomar under de år jag följt bitcoin utan att äga det och sedermera de bästa erfarenheterna och lärdomarna från min tid som bitcoinambassadör och anställd i ett bitcoinföretag.

För att verkligen ta del av bokens resonemang behöver du veta att dina pengar på banken inte är pengar. De är krediter. Mer om det i avsnittet om fiatvalutor. Ibland skriver jag dock pengar, men då framgår det av sammanhanget om det är riktiga pengar som en hårdvaluta eller pengar som krediter det handlar om.

På samma sätt som guld har varit en värdebevarare och fungerat som pengar i historien kan en digital, global och decentraliserad valuta bli det i framtiden. Sedan våra sedlar slutade vara uppbackade av guld år 1971 har inflationen tagit fart och även om lönerna ökar blir vi inte rikare.

Bitcoinhandboken

Köp Bitcoinhandboken.
Nedan syns en hypotetisk uppställning över Alvesta kommuns bitcoin som de aldrig köpte. I januari 2022 skrev jag en motion till kommunfullmäktige med förslaget att årligen köpa bitcoin för 1% av kommunens resultat till de långsiktiga reserverna. Förslaget var att köpa en gång varje månad. Den 22 november 2022 avslog kommunfullmäktige förslaget och det markerat startdatumet.Applikation skapad av Hodladi

Alvesta kommuns hypotetiska bitcoininnehav, baserat på min motion som avslogs i kommunfullmäktige. Läs mer om den här!