Att köpa bitcoin

Först och främst en varning. Det är viktigt att vara medveten om att en seriös aktör aldrig kontaktar dig och ber dig om dina lösenord/privata nycklar och seedphrase eller andra känsliga uppgifter knutna till ditt kryptoinnehav. Dock måste de flesta handelsplatser som säljer eller förmedlar bitcoin och kryptovaluta följa lagstiftningen om penningtvätt och terrorfinansiering och kommer sannolikt avkräva dig identitetsuppgifter.

Det vanliga sättet att köpa bitcoin är att göra det på en handelsplats såsom en växlingssida eller en renodlad kryptobörs. Det finns en uppsjö av handelsplatser och det går att handla både via hemsidor och appar. Vanligtvis tas en selfie och en kopia av id-kortet skickas in till handelsplatsen. Detta är baksidan med att köpa bitcoin via stora och erkända aktörer men som ny är det ett säkert och smidigt sätt att komma igång. Utgå från att allt är ett bedrägeri fram tills motsatsen bevisats. Lämna aldrig ut dina 12, 18 eller 24 hemliga ord som din bitcoinplånbok genererar till någon.


Köp bara för pengar du inte behöver på kort sikt och ha inställningen att du kan förlora hela det insatta kapitalet. Om bitcoin misslyckas förlorar du vad du köpt för, men om bitcoin lyckas kommer din lilla investering utklassa alla dina andra investeringar. Bitcoin erbjuder en stor potentiell belöning men liten risk om det hanteras rätt. 1 % kan således bli 100 %.

 

Detta är ett utdrag ut Bitcoinhandboken.

Läs hela – köp boken nu!

Köpa bitcoincertifikat

Ett annat alternativ är att köpa bitcoincertifikat via en internetbank. Vanligen krävs att man svarar på ett antal kunskapsfrågor innan det går att genomföra sitt första köp. Frågorna går ut på att banken vill säkerställa att köparen är medveten om att det är riskabelt att handla med certifikat och att det inte går att ångra ett köp. 

Certifikat, eller tracker som det också kallas, är ett bra sätt att snabbt få exponering mot bitcoins pris. Det går att tjäna på uppgång i den underliggande tillgången om certifikatet säljs vid rätt tillfälle. Den som är långsiktig i sitt sparande gör bättre i att köpa riktiga bitcoin via en kryptobörs och därefter skicka över till sin sin egen bitcoinplånbok och på så vis ta fullt ägarskap själv. Certifikaten är bara en slags skuldsedel där banken lovar att du kan sälja tillbaka certifikatet till den aktuella kursen. Det är en årlig avgift på certifikat och det innebär också en tredjepartsrisk att certifikatutgivaren kan gå i konkurs och hela ditt insatta kapital går förlorat trots att bitcoins kurs ökar.

Många som är nya till bitcoin och vill börja utforska vad det är och ta en liten position börjar ofta med att köpa certifikat eftersom tröskeln till det är låg. Med BankID är det lätt att registrera sig hos en svensk nätmäklare och komma igång med certifikat på en gång.