Om författaren

Björn Tisjö jobbar delvis hos en svensk bitcoinväxlare där han ansvarar för sociala medier, utbildningsmaterial och hjälper kunder att komma igång med bitcoin. Han arbetar vid sidan av det tillsammans med Konsensus Network, världens första och troligen enda renodlade bitcoinförlag. Konsensus ger ut bitcoinrelaterade böcker och översätter även relevanta texter till andra språk.

Björn har ett förflutet som kommunpolitiker och egenföretagare, men i takt med ökad kunskap om bitcoin och hur den skuldmättade ekonomin med kronor, euro och dollar fungerar blev det omöjligt för honom att delta i det politiska spelet. Nu ägnar Björn sig åt “samhällstjänst“ i form av att utbilda om bitcoin som han själv beskriver det, för att göra bot och bättring för gamla politiska synder.

Björn Tisjö är redaktör för, och har jobbat med, den svenska översättningen av The Bitcoin Standard skriven av Saifedean Ammous, som på svenska heter Bitcoinstandarden. Björns egen bok är inte en ny Bitcoinstandarden och hans egen bok har en annan ingång och annat resonemang än Bitcoinstandarden. Bitcoinhandboken fyller i luckor, tillför nya infallsvinklar och innehåller en guide för en säker introduktion till bitcoin.

Båda böckerna är ett måste i hyllan för den som vill lära sig mer om bitcoin!

Kontakt: bitcoinhandboken snabel-a gmail . com

Media om Björn:

Intervju: Avhoppade moderaten föreslår att kommunen ska köpa Bitcoin
Björn Tisjö och Adam Back, uppfinnaren av Proof-of-work i samtal om Satohsi Nakamoto.

Podcasten Konsent: https://open.spotify.com/episode/4piUMbHdEVV7GGkt0NZLk8?si=BNoPp5O8Q8ycsopd_h4qcA&nd=1


Björn gästar BitcoinPodden: https://anchor.fm/bitcoinpodden/episodes/53–Kommunalpolitikern-som-blev-bitcoinutbildare-e1hh194/a-a7pugo5

Bitcoin i Svensk kommunfullmäktige: https://open.spotify.com/episode/7GaNrRKYK8WlWvh0qoqUQf?si=x_y5MCVbRam1F8fTnlShUg