Bitcoinmining

Pengar har i alla tider varit nödvändigt för handel. Bitcoin är skapat att vara ett alternativ till banker och erbjuda finansiell likvärdighet. Att skydda bitcoin är därför nödvändigt. Bitcoin är ett neutralt värdesystem som ingen politiker, bank eller annan tredje part kan styra, manipulera eller ta kontroll över tack vare att det är decentraliserat och vida spritt över världen. Därtill skapar bitcoin värde för sina användare som har förstått dess värdeproposition och är beredda att skydda det. Det enda deltagarna kan göra är att följa reglerna. Den som inte följer reglerna ignoreras av alla ärliga nätverksdeltagare. Satoshi Nakamoto lyckades lösa ett mycket komplext problem med relativt enkel kod. I många år har matematiker, forskare och datavetenskapmän försökt lösa problemet med dubbelspendering, men ingen lyckades med bedriften, innan Nakamoto. Lösningen gör bitcoin helt unikt och med hjälp av tekniken kan nätverket säkerställa digital knapphet via mining med proof of work. 

Mining beskrivs ofta, lite slarvigt, som att det handlar om att lösa avancerade matematiska problem för att tjäna bitcoin på det. Det är en sanning med modifikation eftersom syftet med miningen är mycket större. Miningens främsta uppgift är att skydda blockkedjan och att välja vilka transaktioner som ska inkluderas i blocken innan blocken läggs till i blockkedjan. Ju fler mining-datorer som är anslutna i nätverket, desto hårdare blir konkurrensen om att vara den miner som löser beräkningen och därmed får lägga till sitt block i blockkedjan. Detta innebär att ju mer datorkraft en och samma aktör kontrollerar, desto större är oddsen att denne kan styra blockens skapande och uppbyggnad i fråga om godkända transaktioner. För bitcoins del är det bra ju fler aktörer det är som ägnar sig och åt mining och att dessa är utspridda på många platser.

Detta är ett utdrag ut Bitcoinhandboken.

Läs hela – köp boken nu!

Vinnaren erhåller en vinst som kallas blockreward vilket är blocksubsidyn som för närvarande är 6,25 BTC, och alla transaktionsavgifterna kopplade till respektive transaktion i blocket. Den vinnande minerns block adderas till blockkedjan, och tävlingen om att få det lägsta möjliga talet börjar om, i jakt på att få lägga till nästa block. Skulle det under en tvåveckorsperiod, – de 2016 blocken, i genomsnitt gå snabbare än 10 minuter att skapa block, höjs svårigheten så det nästa period behöver vara ett tal under exempelvis 4 som måste hittas. När detta skrivs går det 1 giltigt block på varje 1.57895×10^23(2^(48)*36762198818467)/65535 hash. Talen är så höga att det blir svårt att greppa. Detta är bitcoins styrka.