Bitcoins värde

Bitcoin i sig har inget bakomliggande värde. Men eftersom det krävs stora mängder energi att utvinna nya bitcoin kan det anses att bitcoin är uppbackat av just energi. När energi omvandlas till bitcoin blir det som att lagra energi. Bitcoin blir ett batteri för pengar. Bitcoin kan utvinnas på en plats där elektriciteten är billig och lättillgänglig och sedan skickas tvärs över jorden blixtsnabbt via internet och konverteras till lokal valuta.

För 10 år sedan kunde en bitcoin bekosta en gräddkola, för fem år sedan en mobiltelefon och idag en sprillans ny bil. Fortsätter denna trend kommer en bitcoin troligen kunna bekosta en större villa om några år.

Detta är ett utdrag ut Bitcoinhandboken.

Läs hela – köp boken nu!

Inledningsvis beskrevs att det finns modeller som kvantifierar gulds lager/inflödes-kvot. Samma modell kan användas på bitcoin. Eftersom man vet att det i genomsnitt tillkommer 6.25 bitcoin per block, vilket sker var tionde minut innebär det att bitcoinnätverket växer med 900 bitcoin per dag. I skrivande stund finns 19,1 miljoner bitcoin i cirkulation. Det gör att det befintliga lagret är 19,1 miljoner och årliga inflödet är 328 500 bitcoin. Dock är det programmerat i bitcoins kod att dess inflöde av nya bitcoins minskar med hälften vart fjärde år. Nästa halvering av blockbelöningen sker våren 2024 och då halveras bitcoins årliga inflöde av nya coins och lager/inflödes-kvoten dubblas från 56 till nästan 120. Det betyder således att det kommer ta 120 år att skapa samma mängd Bitcoin som redan finns. Det kommer dock aldrig finnas mer än 21 miljoner Bitcoin och eftersom över 90 % av alla bitcoin redan är utvunna är bitcoin en oerhört knapp resurs.

I takt med att fler förstår vad bitcoin är och hur det fungerar kommer fler troligen vilja äga åtminstone litegrann. Vilket får till effekt att ju längre tiden går desto mer borde bitcoin öka i värde. Detta är på grund av att bitcoin blir knappare som resurs när tillgången minskar med tiden men efterfrågan spås vara fortsatt hög.