Blockkedjan och bitcoin

David Chaum heter den doktorand vid University of California som år 1982 beskrev blockchain för första gången. I sin avhandling kallad Computer Systems Established, Maintained, and Trusted by Mutually Suspicious Groups lade han fram blockkedjans potentiella användningsområden som bland annat pengar och ett system för att rösta.

Detta är ett utdrag ut Bitcoinhandboken. 

Läs hela – köp boken nu!

Försök med pengar på blockkedja har gjorts före bitcoin. Chaum lanserade DigiCash redan år 1990 men kunde inte hitta finansiering för att jobba vidare med det. Andra exempel på digitala kontanter finns också men det var först när Satoshi Nakamoto presenterade bitcoin och löste problemet med dubbelspendering som det kan sägas att digitala pengar verkligen ”uppfanns”. 

Bitcoin löste ett problem med hjälp av blockkedjan. Alla andra \textit{blockchainprojekt} efter bitcoin har ett hittat ett problem som de försöker lösa med hjälp av blockkedjan. Blockkedjor i sig är ett slött och ineffektivt system för allt utom bitcoin, förutsatt att de ska vara tillitslösa och inte vara beroende av en tredje part.

Detta är ett utdrag ut Bitcoinhandboken. Läs hela – köp boken nu!