Bretton Woods och Nixonchocken

I Bitcoinhandboken går jag igenom FIAT-valutans bakgrund och uppkomst.

De pengar vi är vana vid att använda idag kallas fiatvaluta, eller fiatpengar. Euron som valuta är 22 år gammal. Amerikanska dollarn är 270 år men har genomgått olika faser under åren. Brittiska pundet, pound sterling, är världens äldsta ännu aktiva valuta och har fått sitt namn av just viktenheten pound och silver. Ett silvermynt som hade en vikt om ett pound var värt ett pund. Idag är pundet bara en blek skugga av sitt forna jag på grund av penningpolitik, inflation och devalveringar. Alla fiatvalutor dör eller tappar sitt värde tids nog. Det har hänt varje gång i historien hittills och det kommer hända igen. Fiatvalutor backas inte upp av en underliggande tillgång, till skillnad mot råvaruvalutor eller det som kallas hårdvaluta eller sunda pengar.

Detta är ett utdrag ut Bitcoinhandboken. 

Läs hela – köp boken nu!

Efter andra världskrigets slut kallade USA till sig sina 44 närmast allierade till Bretton Woods i New Hampshire. Konferensen pågick i drygt 20 dagar. Målet med konferensen var att hitta ett långsiktigt ekonomiskt samarbete som skulle garantera att en ekonomisk kris likt Den stora depressionen 1929 inte skulle kunna inträffa igen.

Överenskommelsen som slöts i Bretton Woods innebar att alla medlemsländer förband sig att låsa sina växelkurser till den amerikanska dollarn. Dollarn i sin tur knöts med en fast kurs mot guldet. Eventuella kursförändringar fick endast ske för att justera eventuella obalanser via alla nyinrättade institutioner. Systemet fick stöttning år 1969 med det som kallades särskilda dragningsrätter, men fick ett abrupt slut när Nixon ett par år senare stängde guldhandelsfönstret och lämnade samarbetet.

Det 50-åriga fiatexperimentet med inflationära hitte-på-pengar är bara en parentes i guldets och hårdvalutans 5000-åriga historia. Stå vid sidan och se på om du vill. Men du bör läsa på och lära dig om bitcoin för att slippa behöva förklara för dina arvingar varför du inte gjorde någonting alls när du hade chansen. Bitcoin är en helt ny disruptiv teknologi, en utveckling av pengarna. Fiat är en bubbla, och Bitcoin är nålen.