De 95 teserna och Bitcoin

Den 31 oktober år 1517 spikade Martin Luther upp de 95 teserna på dörren till slottskyrkan i Wittenburg. Han kritiserade påven och kyrkans roll och presenterade en ny syn på Gud. Det blev startskottet på reformationen som ändrade kyrkan de kommande 100 åren. Luthers skrift distribuerades via tryckpressen, vilket gjorde att vanligt folk fick tillgång till informationen. 

Den 31 oktober 2008 presenterade Satoshi Nakamoto bitcoins whitepaper för första gången, i vilket han beskrev hur pengar kunde distribueras och hur ett nytt digitalt monetärt system skulle utformas. Det distribueras via internet och löser problemet med dubbelspendering och tar bort behovet av att lita på en betrodd mellanhand.

Detta är ett utdrag ut Bitcoinhandboken. 

Läs hela – köp boken nu!

Både Luthers och Nakamotos skrifter är unika i sitt slag och markerar något nytt. De ger individer mer makt och förflyttar makten från staten och de styrande till individen. Luthers teser förändrade kyrkan i grunden och Nakamotos whitepaper kommer att förändra vår syn på pengar radikalt. På grund av att information överförs snabbare nu än på Luthers tid lär detta paradigmskifte gå fortare. 13 år har redan passerat sedan bitcoin upptäcktes.

Det vi upplever nu kommer med största sannolikhet bli en vändpunkt i historien som har inverkan på allt. Framtidens historiker kommer referera till \textit{Före Bitcoin} och \textit{efter Bitcoin}, likt ”före vår tideräkning” och ”efter Kristus” för att markera år 0.