Inflationen – den dolda skatten

Många har förenat sig med tanken att inflationen är 2 %. Den upplevs nästan som en oskriven lag eller naturlag. Men inflation är inte naturligt. Det är en konsekvens av penningpolitiska beslut. Svenska riksbanken har som mål att hålla inflationen på 2 %, vilket rent krasst betyder att din köpkraft halveras på 36 år.

Att spara pengar för framtiden är därför en dålig idé. Det nuvarande monetära systemet premierar skuld och kortsiktighet och bestraffar den som planerar framåt. För att slå inflationen är det många som sparar på börsen.

Detta är ett utdrag ut Bitcoinhandboken. 

Läs hela – köp boken nu!

Bostadsägare ser sin villa eller bostadsrätt öka i värde över tid, varför den kan ses som ett inflationsskydd i vissa avseenden också. Men i själva verket är det inte bostadens värde som ökar, utan valutans köpkraft som tappar i värde. Varor tappar normalt i värde när de blir äldre och teknikutvecklingen gör varor billigare, men bostäder ökar i pris konstigt nog.

Det påstås att Albert Einstein uttalat att ränta-på-ränta är världens åttonde underverk. Han lär ha sagt: ”Den som förstår ränta på ränta tjänar på det, den som inte förstår betalar för den”. Detta har anammats av småsparare och ekonomer som genom att repetera detta mantra och spara därefter, tror att de blir rikare bara för att saldot ökar. Omvänt kan vi tänka, om ränta-på-ränta gör oss rikare – vad gör då inflation-på-inflation med våra besparingar och vem betalar för den?

Detta är ett utdrag ut Bitcoinhandboken. 

Läs hela – köp boken nu!