Konspirationsteorier

Bitcoin är en upptäckt vars konsekvenser ingen nu levande människa kan överblicka. Andra stora upptäckter och uppfinningar såsom elden, hjulet, flygmaskinerna, boktryckarkonsten och internet självt är det som är lättast att relatera till och jämföra med bitcoin.

Leonardo Da Vinci skissade på en flygmaskin redan under 1400-talet, men det dröjde till år 1903 innan två bröder byggde ett flygplan som fungerade och bara några decennier senare stod människan på månen. Det finns konspirationsteorier om månlandningen men dem lämnar vi därhän. I denna bok avhandlas nämligen den största konspirationen och det största bedrägeriet i mänsklighetens historia – fiatvalutan – som är ett sofistikerat sätt att stjäla tid och förslava vanligt folk. Lösningen heter bitcoin

Om alla de som lägger sin energi på allehanda konspirationsteorier istället riktade sin skepsis och sitt outtröttliga sökande efter sanningen på att lära sig om pengar, skulle de snabbt komma till insikten att om pengarna fungerade så skulle ingen av konspirationerna – om de är sanna – kunna finansieras.

Ur Bitcoinhandboken – köp den idag.

En vanlig missuppfattning är att bitcoin är ett pyramidspel, en valuta för kriminella, eller att det är något hemligt och farligt. I själva verket passar den beskrivningen mer in på de pengar vi idag byter vår värdefulla tid mot.

Den som börjar studera pengars historia landar ganska snart på obskyra internetforum som påstår att några få personer med samma religiösa bakgrund från samma familj styr bankerna. Utan att gå in på allt för mycket detaljer om konspirationer i denna bok är det ändå viktigt att nämna det flyktigt. Det är fullständigt irrelevant vilket kön en bankir har, och det är precis lika oviktigt vilken religion och gud bankiren tillber eller hur hans hudpigment ser ut. Ett centralt problem med banker är att de tillåts skapa krediter och det får stora samhälleliga konsekvenser.

Detta är en förkortad text. Mer finns att läsa i Bitcoinhandboken.

Om alla de som lägger sin energi på allehanda konspirationsteorier istället riktade sin skepsis och sitt outtröttliga sökande efter sanningen på att lära sig om pengar, skulle de snabbt komma till insikten att om pengarna fungerade så skulle ingen av konspirationerna – om de är sanna – kunna finansieras. De mjuka pengarna, fiatvalutan vi använder, möjliggör inte bara stöld av tid från folket. De möjliggör också ett oändligt antal nya statliga program och inrättandet av nya myndigheter som aldrig hade fått finansiering om medborgarna betalat för det via skattsedeln och fått transparent redovisning. I Sverige utgår all makt från folket, det står i grundlagen. Det är ingen underdrift att säga att makten för tillfället utgår från pengarna och att de som skapar pengarna på något vis står över folket och demokratin.

Fiatvalutan är det största bedrägeriet som finns, och den möjliggör för makthavare att finansiera vilka program och aktiviteter de vill för att hålla sig kvar vid makten utan att medborgarna begriper att de höjda konsumentpriserna är en effekt av inflationen som finansierar makthavarnas ambitioner. Skulle politikerna och byråkraterna öppet redovisa vad statsbudgeten går till och därefter kräva in skatt för det, hade vi inte haft en så stor offentlig sektor som vi har.

Detta är ett utdrag ut Bitcoinhandboken. 

Läs hela – köp boken nu!