Vanliga pengar

Pengars funktion är att vara ett bytesmedel, en beräkningsenhet och en värdebevarare som går att använda vid vardagliga transaktioner. Pengar kom till för att lösa problemet med bristande sammanfallande önskningar. […]

Förr hade pengarna ett bakomliggande värde. Fram till år 1971 var sedlarna som var i omlopp uppbackade av guld. Åtminstone hette det så. I själva verket började pengarna sakta förlora sitt värde redan år 1914 i samband med första världskriget och inrättandet av Federal Reserve.

Detta är ett utdrag ut Bitcoinhandboken.

Läs hela – köp boken nu!

Pengarnas väg från att vara en hårdvaluta uppbackad av guld till att bli skuldbaserade krediter som skapas med en knapptryckning, har utvecklats till en kollektiv illusion. […]

Vi går till jobbet varje vardag hela vårt vuxna liv och byter hälften av vår vakna tid mot en lön. Den lönen är inte ens värd vad bläcket i lönekuvertet kostar. Pengar som tillkommer av att en herre sitter på sitt jobb och trycker på en knapp är inte riktiga pengar. Det är ett fruktansvärt orättvist system.

Genom historien har bland annat stenar, snäckskal, salt, pärlor, läder, boskap och andra varor fungerat som pengar. Guld är dock det som haft bäst genomslag och klarat sig längst. Gemensamt för allt som hittills varit pengar är att det varit svårt att framställa, åtminstone fram till en viss punkt. Men så fort kunskapen om framställningen av den vara som fungerat som pengar spritt sig, eller den tekniska utvecklingen gjort framsteg, har den varan snabbt tappat sitt värde. Detta sker ofta i kombination med att en annan vara, med bättre egenskaper som pengar, växer fram och ersätter den gamla.

Det finns en teori som heter Greshams lag, vilken innebär att när det finns både bra och dåliga pengar i omlopp på marknaden, tenderar människor att använda de dåliga pengarna till sina utgifter medan de sparar i den bra formen av pengar. Bitcoin vore här de bra pengarna och fiatvalutan de dåliga pengarna. På så vis driver de dåliga pengarna ut de bra pengarna ur cirkulation. Man spenderar alltså fiat och sparar i bitcoin.

Detta är ett utdrag ut Bitcoinhandboken.

Läs hela – köp boken nu!